ปัญหาหนังศีรษะลอก ปัญหาหนังศรีษะ แก้อย่างไร 2022

by NayNoy.Com Posted on 2022-05-08


ความคิดเห็นที่ 1
โรคของเส้นผมและหนังศีรษะ
เมื่อเอ่ยถึงปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะ คงจะมีผู้อ่านหลายท่านเคยหรือกําลังประสบปัญหาดังกล่าวเป็นจํานวนไม่น้อย โรคนี้แม้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่ก็ทํา ให้เกิดความไม่มั่นใจแก่ผู้ที่เป็นและทําให้เสียบุคลิกภาพได้

โรคของเส้นผมและหนังศีรษะที่จะกล่าวถึงในฉบับนี้ ได้แก่ โรคผมบางทางพันธุกรรม โรคผมร่วงภายหลังความเครียด โรคผมร่วงหย่อม โรคหนังศีรษะอักเสบและรังแค

เริ่มกันที่ “โรคผมบางทางพันธุกรรม” เป็นโรคผมบางที่พบได้บ่อยทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ในผู้หญิงจะมีผมบางทั่วศีรษะ โดยจะพบมากบริเวณกลางหนังศีรษะและแนวผมด้านหน้า อาการที่เริ่มเป็นจะพบได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี  และอาจเริ่มเป็นเมื่ออายุได้ 50-60 ปี  สําหรับผู้ชายมักจะมีผมบางเริ่มต้นที่ขมับสองข้างและกลางหนังศีรษะ ซึ่งอายุที่เริ่มเป็นสามารถพบได้เช่นเดียวกันกับในผู้หญิง ผู้ป่วยส่วนมากจะมีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นผมบาง อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ป่วยจํานวนหนึ่งที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคผมบาง แต่จะพบว่าเส้นผมของผู้ที่เป็นจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ตามวงจรของเส้นผม จนในที่สุดจะกลายเป็นหนังศีรษะที่ไม่มีเส้นผมหรือศีรษะล้านสําหรับอัตราและความรุนแรงของผมบางไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุที่มากขึ้น

การรักษาภาวะผมบางทางพันธุกรรม วิธีการรักษาหลักได้แก่  การใช้ยา  ซึ่งมีทั้งยาชนิดทาและชนิดรับประทาน โดยส่วนมากจะต้องใช้ควบคู่กันเพื่อให้ได้ผลที่ดี หากเริ่มรักษาตั้งแต่ยังเป็นไม่มาก จะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าเมื่อผมร่วงไปมากแล้ว ภายหลังเริ่มการรักษาผมจะเริ่มหยุดร่วงประมาณ 3 เดือน และจะเริ่มเห็นผมเส้นใหม่งอกขึ้นเมื่อรักษาไปแล้วหลายเดือน นอกจากนี้ยังมีวิธีการผ่าตัดปลูกผม ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลสําหรับผมบางในบางชนิดเท่านั้น ทางที่ดีจึงควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม

โรคผมบางอีกชนิดที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคผมร่วงภายหลังความเครียด คําว่า “ความเครียด” ไม่ได้หมายถึงเครียดทางจิตใจอย่างเดียว แต่รวมไปถึงความเครียดทางร่างกายและการเจ็บป่วยด้วย เช่น การเป็นไข้สูง การผ่าตัดการคลอดบุตร การอดอาหารมากๆ เพื่อลดนําหนัก โรคทางร่างกายบางชนิด เช่น โรคโลหิตจาง โรคของต่อมไทรอยด์ และการได้รับยาบางชนิด ปัจจัยเหล่านี้จะทําาให้วงจรเส้นผมเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ผมผลัดออกจากหนังศีรษะมากขึ้น ลักษณะผมบางจะเป็นผมบางแบบทั่วศีรษะภาวะนี้สามารถหายได้เองใน 6  เดือนภายหลังจากสาเหตุได้ถูกแก้ไขหรือกําจัดออกไป

โรคผมร่วงอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้พบบ่อยนักแต่มีความสําคัญ ได้แก่ โรคผมร่วงหย่อม หรือผมร่วงเป็นกระจุก เป็นโรคที่เกิดจากความแปรปรวนของภูมิคุ้มกันในร่างกาย ร่างกายเกิดมีภูมิคุ้มกันไปทําลายรากผมตัวเอง จึงกดและหยุดการเจริญของผม ทําให้ผมร่วง ลักษณะของหนังศีรษะที่ผมร่วงจะไม่มีการอักเสบเป็นวงๆ เริ่มจากวงขนาดเล็กกว่า 1  เซนติเมตรไปจนถึงขนาดหลายเซนติเมตร หากมีหลายวง และแต่ละวงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อาจทําให้ศีรษะล้านได้เมื่อเป็นมาก อาจมีขนคิ้ว ขนตา หรือหนวดเคราร่วงด้วยได้ ผมร่วงชนิดนี้พบได้ทุกเพศทุกวัย โรคผมร่วงหย่อมไม่ได้เป็นอาการของโรคร้ายแรงอะไร สามารถพบได้ในผู้ที่มีสุขภาพดีทั่วๆ ไป แต่อาจมีความเสี่ยงของโรคเหล่านี้สูงกว่าคนทั่วไป ได้แก่ โรคภูมิแพ้ผิวหนัง หอบหืด และโรคที่เกี่ยวกับภาวะภูมิคุ้มกันแปรปรวนอื่นๆ เช่น โรคไทรอยด์ โรคด่างขาว และโรคเอสแอลอี

โรคผมบางทางพันธุกรรม
พบได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี
และอาจเริ่มเป็นเมื่ออายุได้ 50 - 60 ปี
ในผู้หญิงจะมีผมบางทั่วศีรษะ
จะพบมากบริเวณกลางหนังศีรษะ
และแนวผมด้านหน้า
ในผู้ชายจะมีผมบางเริ่มที่ขมับสองข้าง
และกลางศีรษะ

ประมาณร้อยละ 90 ของผู้ที่มีผมร่วงหย่อมสามารถรักษาให้หายได้ ส่วนที่เหลือพบว่าผมไม่ขึ้นใหม่อีกเลย ในบางรายอาจพบได้ว่าผมที่ขึ้นใหม่กลับร่วงได้อีก ระยะเวลาที่เกิดผมร่วงนี้แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยําว่าผมจะขึ้นใหม่หรือจะร่วงไปเมื่อใด ในบางคนอาจเป็นครั้งเดียวหรือในบางคนอาจมีอาการผมร่วงและขึ้นใหม่เป็นๆ หายๆ ได้ ผมที่ร่วงสามารถขึ้นใหม่จนเป็นปกติได้ แม้ในผู้ที่มีอาการร่วงทั้งหนังศีรษะ หรือร่วงทั้งผมและขนร่วมกัน ผมที่ขึ้นใหม่บางครั้งอาจมีสีขาวและเปราะบาง แต่จะกลับมีสีและสภาพเดิมได้ในเวลาต่อมา

โรคของเส้นผมและหนังศีรษะ
โรคของหนังศีรษะอีกโรคที่พบได้บ่อยได้แก่ โรคคันหนังศีรษะและรังแค คําว่ารังแคคือสะเก็ดสีขาวบนหนังศีรษะเกิดจากเซลล์ชั้นบนสุดของหนังศีรษะลอกตัวหลุดออก ตามปกติแล้วเซลล์หนังศีรษะของคนเรา ซึ่งเกิดใหม่จะค่อยๆ เลื่อนจากใต้ผิวหนังขึ้นมาจนถึงผิวชั้นบนสุด และหลุดออกไปในเวลาประมาณ 28 วัน โดยเซลล์ที่หลุดออกจะเป็นชิ้นเล็กๆ ที่ตาเปล่ามองไม่เห็นแต่ถ้ามีสาเหตุใดก็ตามที่ทําให้วงจรนี้ถูกเร่งให้เร็วขึ้น เช่น จาก 28 วัน เหลือแค่ 7-21 วัน โดยเซลล์ที่หลุดออกแทนที่จะเป็นชิ้นเล็ก กลับมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นขุยสีขาวหรือเทา และมองเห็นได้ชัด แถมมีอาการคันศีรษะร่วมด้วย แสดงว่ามีรังแคเกิดขึ้น

รังแคเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมาก ถือได้ว่ารังแคเป็นโรคของหนังศีรษะชนิดเรื้อรังที่มีลักษณะเฉพาะตัว บางคนอาจมีรังแคมาก บางคนอาจมีรังแคน้อย หรือไม่มีเลยก็ได้ หนังศีรษะที่มีรังแคจะคันและมีกลิ่นเหม็น รังแคเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย รังแคมีทั้งชนิดผมมันและชนิดผมแห้ง อาจตรวจสอบได้ง่ายๆ ด้วยการก้มศีรษะลง วางกระดาษดําหรือผ้าสีเข้มๆ ไว้ตรงหน้า แล้วหวีเอาฝุ่นผงต่างๆ จากเส้นผมออก ดูว่าฝุ่นผงที่หลุดมาจากเส้นผมมีลักษณะอย่างไร ถ้าเป็นผงเล็กๆเหมือนแป้ง แสดงว่าเป็นปัญหารังแคผมแห้ง แต่ถ้าฝุ่นผงที่หลุดออกมามีลักษณะชิ้นใหญ่ เป็นก้อนและชื้น แสดงว่าเป็นปัญหารังแคผมมัน

รังแคเกิดจากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากโรคของหนังศีรษะบางชนิด เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรคเชื้อราบนหนังศีรษะ การสระผมด้วยแชมพูที่กระด้างบ่อยเกินไป ภาวะโภชนาการไม่ดี ความเครียด หรือใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผมบางชนิด การแพ้สารเคมีหรือน้ำยาบางอย่าง ภาวะนี้สามารถรักษาได้เองเบื้องต้นโดยการใช้ยาสระผมที่มีฤทธิ์ขจัดรังแค และการหลีกเลี่ยงสาเหตุ หากร่างกายอ่อนเพลีย ไม่สบาย มีความเครียด รังแคอาจกําเริบขึ้นมาอีกได้ หากไม่ได้ผลควรพบแพทย์เฉพาะทางผิวหนังเพื่อตรวจหาสาเหตุรวมทั้งโรคของหนังศีรษะบางชนิดที่อาจพบได้
ความคิดเห็นที่ 2

1.หนังศีรษะมันมากกว่าปกติ

โดยปกติหนังศีรษะจะมีต่อมไขมันผลิตความมันในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ความชุ่มชื่นบริเวณหนังศีรษะไม่ให้แห้งจนเกินไป แต่หากระดับความมันมากเกินไปจะเกิดการหมักหมมและเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อ เกิดรังแคบนหนังศีรษะ และส่งผลให้เกิดภาวะผมร่วงได้

การดูแลตัวเองเบื้องต้น ทำได้โดยการเลือกใช้แชมพูที่ไม่ทำให้เกิดการลอกหรือทำให้หนังศีรษะแห้งจนเกินไปเพราะต่อมไขมันจะยิ่งผลิตความมันออกมามากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของหนังศีรษะ พยายามใช้ผลิตภัณฑ์เส้นผมรวมถึงคอนดิชั่นเนอร์เฉพาะบริเวณปลายผม หลีกเลี่ยงการใช้บริเวณหนังศีรษะเพื่อลดการอุดตันของรูขุมขนและก่อให้เกิดความมันที่มากขึ้นตามมา เราสามารถตรวจเช็คสภาพหนังศีรษะได้โดยการตรวจด้วยเครื่องขยายแสกนผมและหนังศีรษะ ซึ่งจะถูกวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทาง

2.หนังศีรษะที่ลอกและคัน5 Worst Foods to Eat for Your Skin

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหนังศีรษะลอกและคัน เช่น การใช้แชมพูที่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดความระคายเคือง อายุที่มากขึ้น การโดนแดดต่อเนื่องเป็นเวลานาน รวมถึงสภาวะความเครียด ภาวะหนังศีรษะลอกคันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรังแคและภาวะผมร่วงตามมาได้

การดูแลตัวเองเบื้องต้น ทำได้โดยการเลือกแชมพูที่อ่อนโยน เช่น ส่วนประกอบที่เป็น sulfate free หรือ alcohol free และบำรุงหนังศีรษะด้วยทรีทเมนต์สม่ำเสมอ

3.รังแคบนหนังศีรษะ

เกิดจากการสร้างและผลัดเซลล์ผิวของหนังศีรษะ เป็นผลที่เกิดได้ทั้งในภาวะหนังศีรษะมันมาก และ หนังศีรษะแห้งมากลอกเป็นขุย สาเหตุที่พบเจอได้บ่อยคือ จากภาวะต่อมไขมันอักเสบบนหนังศีรษะ (Seborrheic Capitis) โดยรังแคจะมีลักษณะมันๆ สีเหลืองอ่อนๆ ซึ่งสัมพันธ์กับภาวะหนังศีรษะที่มันมากๆ และเชื้อราบางชนิดบนหนังศีรษะ การใช้แชมพูที่เป็นยารักษาสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

4.หนังศีรษะเป็นผื่นแดง

ปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆคือ การแพ้ การระคายเคือง จากการโดนแดดหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เส้นผมใดๆ ได้แก่ การใช้สารเคมีจากการย้อมสีผม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ propylene glycol การรักษาและป้องกันภาวะหนังศีรษะเป็นผื่นแดงคือการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้มากที่สุด

นอกจากภาวะแพ้ระคายเคืองดังกล่าวที่พบได้ ยังมีโรคทางหนังศีรษะอื่นๆที่แสดงอาการผื่นแดงได้เช่นเดียวกัน ได้แก่ ภาวะต่อมไขมันอักเสบบนหนังศีรษะ (Seborrheic Capitis) , โรคสะเก็ดเงิน รวมถึงการติดเชื้อบนหนังศีรษะ ควรพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อวินิจฉัยและรักษาให้ตรงจุด

5.ภาวะผมร่วง

หนังศีรษะที่ผิดปกติดังกล่าวข้างต้นที่เป็นต่อเนื่องเวลานานมีผลต่ออัตราการโตของเส้นผมและเป็นเหตุให้เกิดอาการผมร่วงได้ก็จริง อาการผมร่วงก็ยังมีสาเหตุอื่นๆได้อีกหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน การติดเชื้อใดๆ เป็นต้น กรณีเกิดปัญหาผมร่วงมากผิดปกติถือเป็นสัญญาณที่ต้องรีบหาสาเหตุและรักษาอย่างเร่งด่วน

ความคิดเห็นที่ 3

ปัญหารังแค

รังแคเกิดจากหนังศีรษะมีความมันมาก จนน้ำมันส่วนเกินกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวบริเวณหนังศีรษะให้ออกมาเร็วและมากกว่าปกติ ทำให้ผิวหนังชั้นนอกสุดถูกผลักออก หลุดลอกกลายเป็นแผ่นหรือสะเก็ด สีไปทางสีเหลือง สามารถเกิดขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่ง หรือเกิดทั่วทั้งศีรษะก็ได้ ผมและหนังศีรษะจะมันร่วมด้วย บางกรณีอาจมีกลิ่น มีอาการคัน หนังศีรษะบวมแดง

ปัญหาหนังศีรษะลอก

สะเก็ดจะเล็กกว่า สีขาวกว่ารังแค บ้างก็มีอาการคัน บ้างก็ไม่คัน ปัญหานี้มาจากหนังศีรษะแห้งเกินกว่าปกติ เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยมาก พบเจอบ่อยที่สุดมาจากสภาพอากาศ สระผมบ่อยเกินไป หนังศีรษะแพ้หรืออักเสบจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมต่าง ๆ ปัญหานี้อาจจะเกิดกับผิวหนังส่วนอื่นได้ ไม่จำเป็นว่าจะเป็นแค่หนังศีรษะเท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 4

เป็นรังแคต้องแก้ยังไง?

ปัญหารังแคบางคนเกิดขึ้นจากเชื้อรา หรือฮอร์โมนภายในร่างกายเป็นส่วนประกอบ วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนแชมพูสระผม เลือกสูตรขจัดรังแคอย่าง sebamed Anti – Dandruff Shampoo pH 5.5  ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ Piroctone Olamine ช่วยในเรื่องขจัดรังแคโดยเฉพาะ สามารถลดอาการคันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งแชมพูยังมีสารให้ความชุ่มชื่นแก่หนังศีรษะ สามารถสระผมได้บ่อยเท่าที่ต้องการโดยไม่ต้องกังวลเรื่องหนังศีรษะแห้ง

นอกจากนี้การเป่าผมให้แห้งหลังจากสระผมเสร็จทุกครั้ง เปลี่ยนมาใช้หวีซี่ห่าง หลีกเลี่ยงการทำเคมีกับเส้นผม กัด ดัด ยืดผม และการใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อหนังศีรษะโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ จะช่วยให้ปัญหารังแคลดลงได้อย่างรวดเร็ว


หนังศีรษะลอกต้องแก้ยังไง?

หากรู้ตัวว่ากำลังเจอกับปัญหาหนังศีรษะลอก ต้องรีบเติมความชุ่มชื่นให้กับหนังศีรษะอย่างเร่งด่วน หลีกเลี่ยงการสระผมด้วยน้ำอุ่นจัดหรือร้อน หลีกเลี่ยงการจัดแต่งทรงผมด้วยความร้อนและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสทำให้หนังศีรษะแห้งง่ายกว่าเดิม ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนแชมพูสระผมมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถฟื้นฟูให้หนังศีรษะกลับมาแข็งแรงได้ดังเดิมด้วย sebamed Everyday Shampoo pH 5.5 แชมพูสูตรอ่อนโยน ปราศจากสารสบู่ ด่าง และสารเคมีที่ทำอันตรายต่อหนังศีรษะ ปกป้องเส้นผม และไม่ทำให้หนังศีรษะแห้ง เหมาะสำหรับคนหนังศีรษะแห้งแต่ชอบสระผม

 

เพราะเส้นผมมีส่วนสำคัญในการเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไรก็ตาม เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หายขาดได้แล้ว อย่าลืมบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะอย่างต่อเนื่อง ปรับสมดุลหนังศีรษะให้อยู่ในระดับ pH 5.5 ค่าสมดุลที่ดีสุดต่อหนังศีรษะ และผิวหนังอยู่เสมอ ผมสวย ๆ จะได้อยู่กับคุณไปนาน ๆ

ความคิดเห็นที่ 5

โรคผื่นแพ้ต่อมไขมัน

โรคผื่นแพ้ต่อมไขมัน หรือ “เซบเดิร์ม” (Seborrheic Dermatitis) เป็นการอักเสบของต่อมไขมันใต้ผิวหนัง เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิ เชื้อรามาลาสเซเซีย (Malassezia) การทำงานที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การแปรปรวนของฮอร์โมน

อาการที่พบคือ มีผื่นแดงบนหนังศีรษะ ร่วมกับอาการคัน เป็นรังแค ผิวหนังลอกเป็นแผ่น ทั้งนี้ โรคผื่นแพ้ต่อมไขมันยังเกิดขึ้นที่บริเวณอื่นของร่างกายได้ด้วย เช่น ใบหน้า แผ่นหลัง ขาหนีบ ใต้เต้านม หลังใบหู หน้าอก

เนื่องจากอาการของโรคผื่นแพ้ต่อมไขมัน มีความคล้ายคลึงกับอาการของโรคผิวหนังหลาย ๆ โรค ทั้งสะเก็ดเงิน ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง เกลื้อน โรซาเซีย (Rosacea) จึงควรเข้ารับการตรวจสภาพของผิวหนัง หรืออาจต้องตัดชิ้นเนื้อผิวหนังบางส่วนออกไปตรวจในห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคผื่นแพ้ต่อมไขมันหรือไม่

วิธีการรักษา

โรคผื่นแพ้ต่อมไขมันอาจหายเองได้หากเกิดกับเด็กทารก แต่โดยปกติสำหรับคนทั่วไป คุณหมอจะเลือกรักษาด้วยวิธีการดังนี้

  • ควบคุมการอักเสบ ด้วยแชมพู ครีม หรือขี้ผึ้ง ที่มีส่วนผสมของยาต่าง ๆ เช่น ไฮโดรคอร์ติโซน (Hydrocortisone) ฟลูโอซิโนโลน (Fluocinolone) โคลเบทาซอล (Clobetasol) ซึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาการอักเสบทางผิวหนังต่าง ๆ
  • กำจัดเชื้อรา ด้วยผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อรา ในรูปแบบของแชมพู ครีม ขี้ผึ้ง รวมถึงยาสำหรับรับประทาน โดยยาเม็ดจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่คุณหมอเลือกใช้ เนื่องจากผลข้างเคียงของตัวยาอาจทำให้ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียนได้
ความคิดเห็นที่ 6

กลากที่หนังศีรษะ

โรคกลากที่หนังศีรษะ เกิดจากการติดเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ (Dermatophyte) บนหนังศีรษะ ผู้ป่วยจะมีผื่นวงแหวนบนหนังศีรษะ ตรงกลางเรียบและมีขอบนูน หนังศีรษะอักเสบ มีอาการคัน พบรังแค และผมร่วงเป็นหย่อม ๆ โดยกลากที่หนังศีรษะสามารถติดต่อกันได้ด้วยการใช้ของส่วนตัวร่วมกัน อาทิ หวี ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว หมวก เป็นโรคที่มักพบในเด็กอายุ 3-7 ปี รวมถึงในผู้ใหญ่ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง

วิธีการรักษา

โรคกลากที่หนังศีรษะ สามารถรักษาได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

  • รับประทานยาเม็ดต้านเชื้อรา เช่น กริซีโอฟุลวิน (Griseofulvin) หรือเทอร์บินาฟีน (Terbinafine) โดยยาทั้ง 2 ชนิดมีฤทธิ์ในการหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา มักใช้กับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองกับยาทาภายนอก มีผลข้างเคียงคือ อาจทำให้ปวดหัว คลื่นไส้ หน้ามืด วิงเวียน หรือพบผื่นขึ้นตามลำตัว
  • ใช้ยาสระผมซึ่งมีตัวยาเฉพาะ อันมีส่วนผสมของยาคีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ซึ่งมีฤทธิ์รักษาเชื้อราในร่างกายและบนผิวหนัง และซีลีเนียมซัลไฟด์ (Selenium Sulfide) ซึ่งช่วยลดอาการคันหนังศีรษะและลดการเกิดรังแค
Comment:
CONFIRM CODE :
Comment Name :
#เชื้อราบนหนังศีรษะ อาการ    #วิธีรักษา ชันนะตุ บนหัว    #หนังศีรษะอักเสบ    #หนังศีรษะอักเสบ เป็นตุ่ม    #หนังศีรษะเป็นสะเก็ด    #ยารักษาโรคหนังศีรษะ    #หนังศีรษะเป็นสะเก็ด รักษา    #หัวเป็นตุ่มนูน    #คลินิกหนังศีรษะ    #หนังศีรษะอักเสบ ผมร่วง    #แพทย์ หนังศีรษะ    #คลินิกหนังศีรษะ ใกล้ฉัน    #คลินิกหนังศีรษะ หาดใหญ่    #ผมร่วง เยอะ เจ็บหนังศีรษะ    #คลินิก รักษา หนังศีรษะ    #เชื้อราบนหนังศีรษะ pantip    #โรคกลาก เชื้อรา บนหนังศีรษะ    #รูปเชื้อราบนหนังศีรษะ    #เชื้อราบนหนังศีรษะ แชมพู    #ชันนะตุ เชื้อรา บนหนังศีรษะ    #เชื้อราบนหนังศีรษะ กระเทียม    #เชื้อรา+บนหนังศีรษะ+ไม่หาย    #เชื้อราบนหนังศีรษะผมร่วงเป็นหย่อม    #สมุนไพรรักษาหนังศีรษะอักเสบ    #หนังศีรษะอักเสบ เป็นแผล    #วิธีรักษาหนังศีรษะอักเสบ pantip    #หนังศีรษะอักเสบ เป็นตุ่มหนอง    #หนังศีรษะ อักเสบ น้ำเหลือง    #ยาทาหนังศีรษะเป็นเชื้อรา    #แชมพูแก้หนังศีรษะอักเสบ    #ปรึกษาปัญหาเส้นผม    #ปรึกษาปัญหาผมร่วง    #แชมพูฮาร์ลีย์ แฮร์    #แชมพู Harley ราคา    #ฮา ร์ ลี ย์ แฮ ร์ ราคา    #ฮา ร์ ลี ย์ แฮ ร์ Pantip    #Harley ฟิ ว เจอร์    #ปลูกผม บางนา    #หนังศีรษะลอก ใช้แชมพูอะไรดี    #หนังศีรษะลอกเป็นแผ่น pantip    #แชมพูสําหรับหนังศีรษะแห้ง ลอก    #หนังหัวลอก ตรง หน้าผาก    #หนังศีรษะลอก ท้ายทอย    #รังแค กับ หนังศีรษะลอก ต่างกันอย่างไร    #หนังศีรษะแห้ง เป็นแผล    #สมุนไพร แก้ หนัง หัว ลอก    #ผมร่วงเยอะ เจ็บหนังศีรษะ    #หนังศีรษะเป็นตุ่ม ผมร่วง    #เจ็บหนังศีรษะ แตะแล้วเจ็บ    #แชมพู รักษา หนังศีรษะอักเสบ    #วิธีรักษาหนังศีรษะอักเสบ    #หนังศีรษะ เป็นตุ่ม คัน    #หัวเป็นตุ่มนูน คัน    #หัว เป็นตุ่ม เหมือน สิว pantip    #หนังศีรษะเป็นตุ่มแข็ง    #ปัญหาหนังศีรษะลอก    #ปรึกษาปัญหา หนังศีรษะ    #เชื้อราบนหนังศีรษะ    #ตรวจ หนังศีรษะ    #โรคหนังศีรษะ   
หัวข้ออื่น ( ดูทั้งหมด )


สมัครแทงหวย กดตรงนี้